Zajęcia stałe

ZAJĘCIA STAŁE:  Vedic Art,

Grupowe sesje oddechowe

Joga dla seniorów,  Koncerty mis i gongów tybetańskich 

 Vedic Art

vedic obrazek

Czym jest Vedic Art ?

Vedic Art jest prostym sposobem malowania dostępnym dla każdego. Dzięki niemu wyzwolisz z siebie nieograniczone pokłady kreatywności, o które nawet siebie nie podejrzewasz.

Podczas kursu uwolnisz się także od balastów emocjonalnych i fałszywych przekonań takich jak: nie potrafię, nie mogę…
Dzięki temu specyficznemu sposobowi malowania osiągniesz stan wewnętrznego spokoju i harmonii. Po warsztacie sam zauważysz pozytywne zmiany w sobie, co również będzie oddziaływało na Twoje otoczenie.

Zapraszamy serdecznie dzieci i dorosłych, a szczególnie tych, którzy przekonani są, że nie potrafią malować. Zachęcamy do udziału w zajęciach osoby zajmujące się innymi metodami rozwoju oraz pracą z ludźmi. Doświadczenie malarstwa Vedic Art stanowi wartościowe uzupełnienie dotychczasowych umiejętności.

Osoby kończące kurs (9 spotkań) otrzymują Dyplom Ukończenia Kursu Malarstwa Vedic Art Stopnia I.

 

Miejsce: Nalanda, Pl. Kościuszki 12
Termin: Wtorki godzina 18.00 – 20.00
Pojedyncze zajęcia: 35zł
Koszt całego kursu zakończonego dyplomem 315zł, przy płatności za cały kurs z góry 280zł czyli jedne zajęcia gratis
Dzieci – 20zł za spotkanie

Jeżeli masz jakieś pytania, nie wiesz czy to dla Ciebie chętnie porozmawiam.
Pozdrawiam serdecznie, Natalia Miszczyszyn tel. 600 034 510


 

Grupowa Sesja Oddechowa

grupowa sesja oddechowa

 

Sesja odde­chowa to praca połączona z oddechem —metoda           głę­bo­kiej relaksa­cji i jedna z prost­szych metod pracy ze sobą. Dzięki niej nauczysz się radzić sobie ze stre­sem i pro­ble­mami dnia   codzien­nego.

Oddech  szybko  pomaga wejść w stan głę­bo­kiego relaksu:

* Usuwa stres
* Oczysz­cza orga­nizm
* Pobu­dza
* Roz­pusz­cza blo­kady nagro­ma­dzone latami na wszyst­kich   pozio­mach fizycz­nym, psy­chicz­nym, emo­cjo­nal­nym, ducho­wym i men­tal­nym
* Pod­nosi naszą silną, pul­su­jącą, zmienną Ener­gię Życia PRANĘ.

Po nabra­niu doświad­cze­nia, możesz pra­co­wać samo­dziel­nie w domu.

Ter­min: co drugi poniedziłek 18:30 – 20:00 (terminy w zakładce wydarzenia)
Miej­sce: Księ­gar­nio Kawiar­nia NALANDA
Plac Kościuszki 12, Wrocław
Wstęp: 35 zł
Orga­ni­za­tor, zapisy i infor­ma­cje:
Agnieszka Gołę­biow­ska tel. 605579334
agnieszka.golebiowska@pwr.wroc.pl
Pro­szę o wcze­śniej­sze potwier­dze­nie chęci wzię­cia udziału w zajęciach


Joga dla seniorów

yoga dla seniorów

Kundalini Joga jest jedną z najstarszych form pracy z umysłem, ciałem i duchem. Jak niewiele innych praktyk pozwala w stosunkowo szybkim czasie osiągnąć taki stan ducha, który pozwala na bycie bardziej twórczym, zrelaksowanym i wypoczętym.

Bez względu na wiek ćwicząc asany wspomagamy swój system immunologiczny oraz wzmacniamy swoją wewnętrzną dyscyplinę, co bezpośrednio przekłada się na łatwiejsze/przyjemniejsze przechodzenie przez tzw. trudne okresy w naszym życiu.

 

Wraz z rosnącym doświadczeniem stajemy się coraz bardziej świadomi tego kim jesteśmy i co robimy na Ziemi. Tego co możemy zrobić dla siebie – to ważne – aby w efekcie końcowym umieć dzielić się sobą z innymi.

Mój wewnętrzny nauczyciel/Guru doprowadził mnie do takiego miejsca w moim życiu, w którym mogę odczuwać radość i w pewnej formie spełnienie gdyż prowadzenie zajęć jogi rozwija mnie nadal i pozwala na dzielenie się tym czego sam doświadczyłem w swoim życiu.

W bardzo młodym wieku doświadczyłem wypadku i powiedziano mi że jeżeli nie poddam się operacji w wieku ok. 35 lat skończę na wózku. Póki co mam o wiele więcej i moja kondycja jest nieporównywalnie lepsza od moich rówieśników, nie mówiąc o tzw. spokoju umysłu.

Zawsze byłem poszukującą osobą i praktycznie od czternastego roku życia zacząłem interesować się tzw. alternatywną wiedzą. „Po drodze” były kursy Silvy, Bioenergoterapia, Reiki, i wiele wiele innych.

Jogę ćwiczę od 2003 roku, najpierw była to Joga dla zdrowia, a następnie Kundalini Joga, która pasjonuje mnie do chwili obecnej jako wartościowa forma odpowiedzi na wiele ważnych pytań.

Moje poszukiwania na drodze rozwoju duchowego doprowadziły mnie do bycia nauczycielem Kundalini Jogi, która jest systemem filozoficznym opartym na pracy z ciałem i odczuwania jego reakcji na określone asany (ćwiczenia), co ma stymulować intuicję i czucie sercem tego, co dla nas ważne.
W obecnych czasach używa się ok. 180 Kriji w których skład wchodzą: poszczególne asany, relaks i medytacja.

Spotkania z Kundalini Jogą są bogate medytacjami, śpiewanymi mantrami, technikami oddechowymi (pranajamami) i asanami wykonywanymi nierzadko w sposób dynamiczny dając w zamian szybkie efekty.

Pozdrawiam

Andrzej Sartys

Ter­min: środy 10:00 – 11:30

Miej­sce: Księ­gar­nio Kawiar­nia NALANDA

Plac Kościuszki 12, Wrocław

Pierwsze zajęcia: 8,50zł,  karnet na 4 wejścia/ 68zł

Prowadzący Andrzej Sartys tel. 663 351 917, andsar@wp.pl,

prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się


 

Koncerty mis i gongów tybetańskich „Dotyk dźwiękiem”

 

AGATAmisyi gongiWibracje dźwięku mis i gongów tybetańskich jako fala dźwiękowa przenikają głęboko struktury fizyczne każdej komórki ciała i masują je powodując rozluźnienie oraz regeneracje na poziomie o wiele głębszym niż nocny odpoczynek.Docierają też do tych części ciała, które często napinamy pod wpływem różnego rodzaju stresów świadomych i nieświadomych, i które doprowadzają do tzw. blokad energetycznych – przyszłych chorób. Te strefy zostają pobudzone głęboką fala akustyczną i uczone są przez kolejne koncerty dźwięków jak istnieć w stanie rozluźnienia i odpoczynku. Daje to po dłuższym stosowaniu poprawę zdrowia fizycznego, a także zwiększa odporność psychiczną, pozytywne reagowanie na trudne sytuacje i stany lekowe, rozluźnienie procesów myślowych i zwiększa koncentrację. Cały ten proces polepsza samopoczucie i daje większą swobodę bycia oraz wiarę w swoje możliwości, siłę i odwagę – osiąga się stan zbliżający nas do harmonii wewnętrznej. Osoba pozostająca w takim stanie ma łatwość w kontaktach z otoczeniem i dużą tolerancję wobec siebie i innych, więc rzadziej wpada w stan rozdrażnienia, radzi sobie spokojnie i pewnie z różnymi sytuacjami codziennymi.

Prowadząca: Agata Białoszewskaagata gongi

Od 2006 zaczęłam pracę z dźwiękiem, którą systematycznie pogłębiam codziennym doświadczeniem i warsztatami. Prowadzę terapie dźwiękiem za pomocą mis tybetańskich, gongów i instrumentów archaicznych. Posiadam certyfikat pracy wg metody Petera Hessa. Pracę z gongami pogłębiłam na warsztacie z Donem Conrou – mistrzem gongu.
Jestem praktykiem świadomego oddechu, w 2009 ukończyłam szkołę Rani Spets – Prana Vision
W mojej pracy przyświeca mi idea:
Nikt nie może uzdrowić innego człowieka, uzdrawiacz może jedynie stworzyć warunki, w których możliwe będzie samouzdrowienie organizmu.
Nikt nie może zmienić punktu widzenia innego człowieka. Jedynie on sam może tego dokonać

Więcej na stronie internetowej www.dotykdzwiekiem.pl

Terminy zmienne

zwykle w godz.18.30 – 20.00
Koszt uczestnictwa: 30zł
Ilość miejsc: 16

Na sali są dostępne koce, poduszki.

Zapisy: agatabialoszewska@wp.pl, tel. +48 602 68 28 78